FANDOM


Presentació Edit

Aquesta activitat proposa la lectura comprensiva d'un fragment de Los col·loquis de Despuig on s'explica el miracle dels captius, una llegenda que es conserva en un pergamí a la catedral de Tortosa i que s'ha mantingut viva gairebé fins als nostres dies.

Fitxa tècnica Edit

  • Títol de l'activitat: El pergamí del miracle dels captius.
  • Autors/es: Joan Hilari Muñoz; Albert Aragonés Salvat.
  • Data de finalització del treball: juny 2011.
  • Format del document: PDF.
  • Adreça de descàrrega: Google Docs.

Objectius Edit

  • Llegir i comprendre un fragment de Los col·loquis de Despuig.
  • Conèixer la narració del miracle dels captius i la seua pervivència.

Tipologia Edit

  • Destinataris: batxillerat.
  • Matèries o assignatures: Llengua catalana i literatura, Història del món contemporani.
  • Temes o paraules clau: Despuig, Tortosa, catedral de Tortosa, moriscos, llegendes, milacres, història medieval.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.