FANDOM


Presentació Edit

Aquest estudi ha ordenat i recull la informació que Joan Antoni González, que ha dedicat molts anys a l’estudi i edició de Los col·loquis de Despuig, ha anat aplegant en tres estudis dispersos, alguns de difícil accés: González (1990, 1997) i Massip i González (2009).

Fitxa tècnica Edit

  • Títol de l'activitat: Breves consideraciones fonéticas y morfológicas de la lengua de Los col·loquis de Despuig.
  • Autors/es: Joan Antoni González Gutiérrez; Albert Aragonés Salvat (ed.).
  • Data de finalització del treball: febrer 2014.
  • Format del document: PDF.
  • Adreça de descàrrega: Google Drive.

Objectius Edit

  • Conèixer les característiques ortogràfiques i morfològiques de Los col·loquis de Despuig.

Tipologia Edit

  • Destinataris: batxillerat i estudiants universitaris.
  • Matèries o assignatures: Llengua catalana i literatura.
  • Temes o paraules clau: llengua catalana, gramàtica històrica, segle XVI, Decadència, Tortosa.