FANDOM


Presentació Edit

Es tracta d'una adaptació teatral d'alguns fragments del llibre Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa.

Fitxa tècnica Edit

 • Títol de l'activitat: La conquista de Tortosa.
 • Autors/es: Maria Josep Altadill; Enric Rodríguez.
 • Data de finalització del treball: maig 2011.
 • Format del document: PDF.
 • Adreça de descàrrega: Google Docs.

Objectius Edit

 • Conèixer els fets de la llegenda de l'orde de l'Atxa.
 • Llegir alguns fragments de Los col·loquis i aproximar-se a l'obra.
 • Representar una adaptació teatral d'alguns fragments.
 • Interpretar personatges.
 • Elaborar una escenografia.

Tipologia Edit

 • Destinataris: alumnat de 4t d'ESO i 1r de batxillerat.
 • Matèries o assignatures: Llengua catalana i literatura, Educació visual i plàstica, optativa de Teatre.
 • Temes o paraules clau: conquista de Tortosa, orde de l'Atxa, comte de Barcelona, cristians, moros, dones.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.